Narloch Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Pol-Profil” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kształtowników zimnogiętych"
Wartość projektu: 2 275 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 832 500,00 PLN

Narloch Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Pol-Profil” realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych”.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnych elementów wykorzystywanych w budownictwie przemysłowym.

Wartość projektu: 2 398 500 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 877 500,00 PLN